Vážení čtenáři a příznivci občanské demokracie,

novému vedení města jsme dali prostor pro zhodnocení reálných možností rozvoje, zhodnocení vlastních slibných volebních programů a především zahájení jeho plnění. Nyní plníme svoji roli opozičních zastupitelů. Nejsme kritiky za každou cenu, ale hodláme i nadále komentovat dění ve městě, rozebírat úskalí a problémy, kterým se při nepromyšlených rozhodnutích vedení města, potažmo rada města, nevyhne. Tolik proklamovaný nový styl „změny k lepšímu a bude líp“ má zjevné trhliny, a to jak na úrovni komunální, tak celostátní.

V České republice jsme svědky snah o plíživý návrat socialismu. Posiluje se role státu, který chce občany neustále kontrolovat, zasahovat do jejich osobního i pracovního života a v důsledcích i do jejich soukromí. Pracovitým a aktivním lidem, kteří jsou předpokladem prosperity státu, hází levicová vláda neustále klacky pod nohy. Naše vize je dlouhodobá a jasná - stát má být co nejmenší a má jen vytvářet takové prostředí, aby se v něm lidem dobře žilo a dařilo se jim svobodně rozvíjet svůj potenciál.

Na našich stránkách naleznete nejen články s puncem odbornosti, ale i úvahy či drobné postřehy, které pomohou k informovanosti hlinecké veřejnosti o dění ve městě a o práci Občanské demokratické strany.